Verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot

Nämä tilaus- ja toimitusehdot tulevat voimaan 30.4.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Yleistä 

Näitä tilaus- ja toimitusehtoja sovelletaan osoitteessa www.aldcarmarket.fi olevassa verkkokaupassa tehtyihin ajoneuvotilauksiin. Tilatessasi palveluita kyseisestä verkkokaupasta sitoudut näihin ehtoihin.
Verkkokaupan tarjoaa Axus Finland Oy – ALD Automotive (”ALD”, ”me”), jonka yhteystiedot ovat seuraavat:
Axus Finland Oy – ALD Automotive (Y-tunnus: 0643850-5)
PL 194 (Ohtolankatu 4)
01511 Vantaa
Puh. 010 404 20
Sähköposti: [email protected]

Tilauksen / Vaihtoleasingsopimuksen tekeminen

Vain vähintään 21 vuotta täyttäneet ja oikeustoimikelpoiset henkilöt voivat tehdä tilauksia verkkokaupasta ja solmia vaihtoleasingsopimuksen. Tilauksen/Vaihtoleasingsopimuksen tekemisen edellytyksenä on ALD:n hyväksymä luottopäätös ja sinulla on oltava voimassa oleva ajokortti. Luottopäätös perustuu Suomen Asiakastieto Oy:n tekemään luottoanalyysiin.
Vaihtoleasingsopimus astuu voimaan sen allekirjoitushetkellä. Allekirjoitat vaihtoleasingsopimuksen sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Allekirjoituksen jälkeen et voi enää muuttaa tekemääsi tilausta verkkokaupassa.
Lähetämme sinulle verkkokaupassa tehdyn leasingsopimuksen sisältöä koskevan vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun luottotietosi ja muut ilmoittamasi tiedot on asianmukaisin tavoin tarkastettu ja hyväksytty ja verkossa tehty sopimus on allekirjoitettu (sopimuksen sähköinen allekirjoitus tehdään Signom Oy:n palvelussa). Vahvistus katsotaan vastaanotetuksi heti vahvistuksen toimittamisesta. Allekirjoitettu vaihtoleasingsopimus ja sopimusehdot ovat vahvistuksen liitteenä. 

Oikeus evätä tilaus

Mikäli jotakin tilaamaasi tuotetta/palvelua ei ole enää saatavilla, ALD on sinuun yhteydessä. Tarvittaessa ALD:lla on oikeus perua kauppa ilman korvausvastuuta. 

Hinnoittelu

Kaikki verkkokaupassa ilmoitetut hinnat sisältävät aina voimassa olevan arvonlisäveron ja leasingpalvelun hinnoittelu perustuu kiinteähintaisiin kuukausieriin. Verkkokaupassa voit helposti laskea sinulle sopivan kuukausivuokran valitsemalla elämäntilanteeseesi sopivan sopimusajan ja ajokilometrimäärän. ALD:lla on kuitenkin oikeus muuttaa olemassa olevia hintoja ja olla myymättä palvelua ilmoitettuun hintaan, mikäli kyseessä on selkeä hinnoitteluvirhe. 

Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa leasingsopimus ilman kustannuksia neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.
Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että ilmoitat ALD:lle kirjallisesti (postitse tai sähköpostitse) peruuttavasi sopimuksen ja annat tiedot ajoneuvon leasingpyynnöstä (tilauspäivä, auton merkki ja malli) sekä nimi- ja osoitetiedot. Voit käyttää tilausvahvistuksen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi lähettää postitse tai sähköpostitse vielä ensimmäisenä arkipäivänä. ALD ilmoittaa sinulle sähköpostitse peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Jos et tee peruuttamisilmoitusta ajoissa, menetät oikeutesi peruuttamiseen ja vaihtoleasingsopimus jää voimaan. 

Ajoneuvon toimitus ja vaaranvastuu

ALD vahvistaa ajoneuvojen luovutusajan heti kun se on tiedossa. ALD:n edustaja sopii kanssasi erikseen mistä yhtiön toimipisteestä noudat auton. Sinun tulee olla ajoneuvon saapuessa vastaanottamassa, tarkistamassa ja kuittaamassa sen vastaanotetuksi. Jos olet estynyt noutamaan autoa sovittuna päivänä, tulee sinun ilmoittaa siitä välittömästi ALD:lle. Vastuu ajoneuvosta siirtyy sinulle ajoneuvon vastaanoton yhteydessä. 
On sinun vastuullasi tarkistaa, että ajoneuvo on vaihtoleasingsopimuksen mukainen ja vahingoittumaton. Mikäli ajoneuvossa ilmenee puutteita, sinun tulee ilmoittaa niistä heti ALD:lle, ja kustannuksellasi ja omissa nimissäsi esittää vaatimuksesi suoraan ajoneuvon myyjälle, maahantuojalle, valmistajalle tai muulle sellaiselle taholle, jonka katsot olevan puutteista vastuussa. ALD ohjeistaa sinua tällaisissa tilanteissa tarvittaessa.
ALD voi oman harkintansa mukaan tarjota lisämaksusta ajoneuvon toimitusmahdollisuuden haluamaasi kotiosoitteeseen taajama-alueilla Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa ja saaristoalueet). Verkkokaupasta vuokrattavilla ajoneuvoilla on kiinteä toimituskulu, joka on ilmoitettu ajoneuvon hintaerittelyssä ja laskettu mukaan ajoneuvon kokonaishintaan. Kotitoimituksesta peritään lisäksi ostohetken hinnaston mukainen toimituslisä. 

Henkilö- ja luottotiedot, asiakasviestintä

ALD:lla on oikeus tarkastaa henkilötietosi sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/2007) tarkoitetulla tavalla. ALD:lla on tarvittaessa myös oikeus tunnistaa sinut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) ja/tai muun lainsäädännön mukaisesti.
ALD huolehtii asiakastietojen asiamukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Lisää tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovutuksesta saat ALD:n tietosuojakäytännöstä ja rekisterisuojaselosteesta, jotka ovat nähtävissä –ALD:n internet-sivuilla https://www.aldcarmarket.fi/fi/tietosuojaseloste/

Ehtojen muuttaminen

ALD varaa oikeuden muuttaa osoitteessa www.aldcarmarket.fi olevaa verkkokauppaa, sen käytäntöjä sekä näitä tilaus- ja toimitusehtoja milloin tahansa. Mikäli ehtoja muutetaan, ALD ilmoittaa muutoksesta verkkokaupassa. Muutetut ehdot koskevat niitä tilauksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu verkkokaupassa. 

Ylivoimainen este 

ALD ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista esteistä, joita se ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.
Näistä ehdoista johtuvat riidat käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa. Sinun ALD Automotivea vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimuksesi voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
Voit myös saattaa asian kuluttaja-riitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi joko suoraan tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta: http://ec.europa.eu/odr. Asian käsittelyssä tarvitset ALD:n sähköpostiosoitetta: [email protected]. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, on suositeltavaa, että olet yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).