Tietosuojakäytäntö

Tarkoitus

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämän Tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja luovutamme henkilötietojasi, kun käytät tuotteitamme, palvelujamme ja verkkosivujamme tai olet yhteydessä ALD SA:n tai paikallisen Suomessa olevan ALD Automotive / Axus Finland Oy:n kanssa. Tämän Tietosuojakäytännön tavoitteena on myös esittää ne ehdot, jotka määrittävät sitä, miten käsittelemme ja suojaamme tällaisia tietoja.

Tämän Tietosuojakäytännön tavoitteena on myös esittää ne ehdot, jotka määrittävät sitä, miten käsittelemme ja suojaamme tällaisia tietoja.

Yleiset periaatteet

ALD Automotive ymmärtää huolenaiheesi henkilötietojen luottamuksellisuudesta. Kuvaamme alla, miten hankimme ja käytämme näitä tietoja ja millaisia oikeuksia sinulla on. Pyydämme sinua lukemaan tämän huolellisesti, jotta käsittely voi olla mahdollisimman kohtuullista, läpinäkyvää ja turvallista.

Noudatamme seuraavia keskeisiä periaatteita tietojesi käsittelyssä

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin tarpeellista sopimuksen täytäntöönpanoa varten ALD Automotiven kanssa, tai paikallisen lain mukaan sovellettavan ajanjakson ajan viimeisestä yhteydenpidostamme, tai niin kauan, kuin se on tarpeen ALD Automotiven laista johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Saatamme joutua säilyttämään henkilötietojasi oikeudenkäyntejä koskevissa tilanteissa niin kauan, kunnes kyseinen oikeustoimi saadaan päätökseen mahdolliset valitusajat mukaan lukien. Tämän jälkeen joko poistamme tiedot tai arkistoimme ne voimassa olevien lakien mukaisesti.

Tietojasi ei kuitenkaan missään tapauksessa tulla säilyttämään tunnistamisesi mahdollistavassa muodossa kauemmin, kuin on välttämätöntä sovellettavien voimassaolevien lakien mukaan tai jotta ALD voi toteuttaa ne tarkoitukset, joiden vuoksi tietoja on kerätty tai käsitelty.

Kuinka varmistamme henkilötietojesi turvallisuuden ja eheyden?

Suojaamme tietosi teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä (mukaan lukien relevantin henkilöstön koulutus ja valmennus) vahingossa tapahtuvaa tai tahallista tuhoamista vastaan sekä vahingossa tapahtuvaa kadottamista tai muuttamista, luvatonta luovuttamista tai pääsyä ja kaikenlaista muuta lainvastaista käsittelyä vastaan.

Vain sellaisilla tiimeillä ja työntekijöillä, jotka yrityksessämme tarvitsevat tietojasi, on pääsy kyseisiin tietoihin. Huolehdimme siitä, että yrityksessämme toteutetaan ylläpito- ja muita hallinnollisia oikeuksia ja käytäntöjä, ja teemme kaiken voitavamme varmistaaksemme, että työntekijämme, neuvonantajamme ja palveluntarjoajamme kohtelevat tietojasi luottamuksellisina

Miten voit kertoa henkilötietojesi käyttöä koskevista mieltymyksistäsi?

Jotta voit käyttää tässä kohdassa esitettyjä oikeuksiasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ALD Automotiven Tietosuojavastaavaan sähköpostitse (fi.dataprotection@aldautomotive.com) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Peruuttaminen. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Pääsy tietoihisi. Voit pyytää pääsyä sinua koskeviin säilyttämiimme henkilötietoihin. Jos teet tällaisen pyynnön, annamme sinulle kaikki tiedot käsittelyn tarkoituksista, käsiteltävistä henkilötietoryhmistä, vastaanottajien ryhmistä, tietojen säilytysajoista, oikeuksistasi oikaista, poistaa tai rajoittaa kyseessä

Siirrettävyys. Voit myös saada jäljennöksen kaikista säilyttämistämme sinua koskevista henkilötiedoista sellaisessa muodossa ja jäsennellysti siten, että voit käyttää oikeuttasi tietojen siirtoon toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla voi olla oikeus saada henkilötiedot siirrettyä myös suoraan meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Rajoittaminen. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista seuraavissa tapauksissa:

Oikaisu / Poistaminen. Voit myös pyytää, että oikaisemme, muutamme tai poistamme mitä tahansa tietoja, jotka ovat epätäydellisiä, vanhentuneita tai eivät pidä paikkaansa.

Voit pyytää henkilötietojesi poistamista seuraavissa tilanteissa:

Vastustaminen. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin tai profilointiin sinulle kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi. Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun etumme perusteella.

Valittaminen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. 

Voit myös antaa ohjeita siitä, miten henkilötietojasi säilytetään, poistetaan tai luovutetaan kuolemasi jälkeen. Tällaiset ohjeet voivat olla yleisluontoisia tai yksityiskohtaisia

Henkilötietojasi koskevat erityiset ehdot

Mitä toimintoja ja keitä tietojen kerääminen koskee?

Tätä Käytäntöä sovelletaan kaikkiin tietolähteisiin, joista ALD Automotive kerää ja käsittelee tietoja maailmanlaajuisesti konsernin toiminnan yhteydessä, ja joista esimerkkeinä toimivat yritysleasing, yksityisleasing, autoliikkeet, ulkopuoliset lähteet, verkkosivujemme ja mobiilisovellustemme käyttö ja kaikki offline-käsittelytoiminta.

Saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi, jos kuulut seuraaviin ryhmiin: leasingautojen kuljettajat, yksityisleasing asiakkaat, autojen ostajat, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt, kumppanit, jälleenmyyjät, mahdolliset asiakkaat, osakkeenomistajat, yritysasiakkaiden vastuuhenkilöt ja johtajat jne.

Millä perusteilla käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tai yrityksesi kanssa tekemämme sopimuksen täytäntöönpanoa varten, suostumuksesi tai ALD Automotiven oikeutetun edun perusteella. Oikeutetusta edusta perusteena henkilötietojen käsittelylle on kyse esimerkiksi silloin, kun ajoneuvokannan hallinnointipalvelujen mahdollistamiseksi on välttämätöntä viestiä ajoneuvon käyttäjän kanssa, tai kun ALD Automotivella on oikeutettu intressi varmistaa ajoneuvon omistukseen liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttyminen. ALD Automotivella voi myös olla oikeudellinen velvoite henkilötietojen käsittelylle esimerkiksi kirjanpito- ja verotuslain sekä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen vastaisen lain vaatimusten noudattamiseksi.

Kuka tietoja hallinnoi?

Suomessa ALD Automotive / Axus Finland Oy suorittaa yllä kuvattuja käsittelytoimenpiteitä. Tämä kohta koskee henkilötietojesi käsittelyä ALD Automotiven / Axus Finland Oy:n toimesta rekisterinpitäjänä.

ALD Automotiven Tietosuojavastaavaan saat otettua yhteyttä sähköpostitse (fi.dataprotection@aldautomotive.com) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

ALD Automotive / Axus Finland Oy käyttää henkilötietojasi tarjotakseen sinulle parempia palveluja.

Tämän vuoksi ALD Automotive / Axus Finland Oy voi käyttää henkilötietojasi seuraavissa tapauksissa:

Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja:

Keräämme henkilötietojasi joko suoraan sinulta (esim. jos luot jollekin verkkosivullemme käyttäjätilin tai teet ostoja tai pyydät tarjousta tai teet sopimuksen ALD Automotive / Axus Finland Oy:n kanssa) tai passiivisesti (esim. käyttämällä seurantatyökaluja kuten selainevästeitä) tai kolmansilta osapuolilta (sosiaalisen median alustoilta ja liikekumppaneiltamme).

Ajoneuvojen toiminnot

Kun sinä tai yrityksesi käyttää auton leasingpalveluitamme, saatamme kerätä tietoja ajoneuvosta (kuten ajoneuvon rekisterikilpi, VIN (ajoneuvon valmistenumero) tai ajoneuvon viimeisin tarkastus) ja kuljettajan käyttäytymisestä (kuten keskinopeus, kilometrimäärä) tarjotaksemme leasingpalveluja sopimuksen mukaisesti ja laskuttaaksemme sinua tai yritystäsi.

Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi?

Ymmärrämme, ettet halua meidän antavan henkilötietojasi suoraan kolmansille osapuolille niiden omia markkinointitarkoituksia varten ilman suostumustasi. Toisinaan joudumme kuitenkin käyttämään kumppaneita tai käsittelijöitä yllä kuvattuja tarkoituksia varten tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi palveluja sekä paremman kokemuksen. Tämän vuoksi rajoitamme tietojesi jakamisen seuraaviin tietoja tarvitseviin tahoihin:

Saatamme myös käyttää ja luovuttaa sellaisia henkilötietojasi, joita ei voida yhdistää sinuun, eli henkilötietoja sellaisessa kootussa muodossa, ettet ole tiedoista enää tunnistettavissa.

Miten henkilötietojasi siirretään?

Jotkin maat, joissa tietosi vastaanotetaan tai joista on pääsy tietoihisi, eivät välttämättä tarjoa samaa tietosuojan tasoa kuin maa, jossa olet tietosi antanut. Voit saada luettelon näistä maista ottamalla yhteyttä ALD Automotiven tietosuojavastaavaan sähköpostitse (fi.dataprotection@aldautomotive.com) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Tietojasi saatetaan siirtää, säilyttää ja käsitellä missä tahansa Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa tai alueella, missä yksi tai useampi konserniyhtiömme sijaitsee (maissa kuten Algeria, Valkovenäjä, Brasilia, Chile, Kiina, Kolumbia, Intia, Kazakstan, Meksiko, Marokko, Peru, Venäjä, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Ukraina) asiakassuhteen hallinnoimiseksi maailmanlaajuisella tasolla ja yhtenäisten auton leasingpalvelujen tarjoamiseksi maailmanlaajuisella ajoneuvokannalla.

Voimme myös siirtää henkilötietojasi palveluntarjoajille, datan palvelinpalvelujen, ylläpidon ja tuen tarjoamiseen (maissa kuten Intia) tai minkä tahansa muun sellaisen työkalun tarjoamiseen, jota käytetään asiakkaidemme tai prospektien henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojasi saatetaan siirtää maantieteellisille kumppaneillemme Argentiinaan, Australiaan, El Salvadoriin, Hondurasiin, Guatemalaan, Uusi-Seelantiin, Nicaraguaan, Etelä-Afrikkaan ja Yhdysvaltoihin tarjotaksemme sinulle maailmanlaajuisesti kattavan palvelun.

Kun siirrämme tietojasi, suojaamme ja tarjoamme riittävän suojan henkilötietojesi siirrolle näissä maissa oleville vastaanottajille siten, että solmimme Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin perustuvia tietojen siirtoa koskevia sopimuksia näiden vastaanottajien kanssa. Voit pyytää näistä suojatoimistamme jäljennöksen lähettämällä sähköpostia ALD Automotiven tietosuojavastaavalle sähköpostitse (fi.dataprotection@aldautomotive.com) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Kuinka voit tehdä valituksen meille tai valvontaviranomaiselle?

Jos sinulla on kysymyksiä, valituksia tai kommentteja tästä Tietosuojakäytännöstä tai tietojen keräämistä koskevista käytännöistämme, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti tai lähettämällä sähköpostia ALD Automotiven tietosuojavastaavalle sähköpostitse (fi.dataprotection@aldautomotive.com) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos olet huolissasi siitä, miten ALD Automotive käsittelee henkilötietojasi.

Mitä tapahtuu, kun muutamme tätä Tietosuojakäytäntöä?

Tietosuojakäytäntömme voi muuttua aika ajoin sen mukaan, miten muutamme henkilötietojesi käsittelyä. Nämä muutokset ovat kuitenkin aina täysin lainmukaisia. Suosittelemme sinua tarkastamaan tämän sivun säännöllisin väliajoin, jotta saat viimeisimmän tiedon tietosuojakäytännöistämme. Ilmoitamme sinulle olennaisista muutoksista lain vaatimusten mukaisesti.

 

Evästekäytäntö

ALD Carmarket / Axus Finland Oy voi käyttää evästeitä, jäljitteitä, jäljityspikseleitä, sekä muuta jäljitysteknologiaa, kun vierailet verkkosivullamme, sisältäen kaikki muut median muodot, mediakanavat, mobiilisivustot, tai mobiiliapplikaatiot, jotka liittyvät tai ovat yhteydessä verkkosivustoon (yleisesti, ”sivustoon”) jotta sivustoa voidaan muokata käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi.

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän evästekäytäntöön milloin tahansa ja mistä syystä tahansa. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista päivittämällä ”Viimeksi päivitetty” päivämäärää tässä evästekäytännössä. Kaikki muutokset ja muokkaukset tulevat välittömästi voimaan, kun päivitetty evästekäytäntö julkaistaan sivustolla, eikä sinulla ole oikeutta saada erillistä ilmoitusta näistä muutoksista tai lisäyksistä. Tutustuthan säännöllisesti evästekäytäntöömme, jotta pysyt ajan tasalla muutoksista ja päivityksistä. Sinun katsotaan olevan tietoinen ja hyväksyneen kaikki muutokset evästekäytännössä jatkamalla sivuston käyttöä sen jälkeen kun päivitetty evästekäytäntö on julkaistu.

Evästeiden käyttö

”Eväste” on informaatiopaketti, jonka kautta sinulle muodostuu uniikki tunniste, jonka me tallennamme tietokoneellesi. Selaimesi lähettää meille tämän uniikin tunnisteen aina kun vierailet sivustollamme. Käytämme sivustolla evästeitä mm. pitääksemme lukua käyttämistäsi palveluista, tallentaaksemme rekisteröitävää informaatiota, tallentaaksemme käyttäjäpreferenssejäsi, pitääksemme sinut sisäänkirjautuneena sivustolle, helpottaaksemme ostosprosesseja ja jäljittääksemme sivuja, joilla vierailet. Evästeet auttavat meitä ymmärtämään kuinka käytät sivustoamme ja parantamaan käyttäjäkokemustasi.

Evästetyypit

Seuraavientyyppisiä evästeitä voidaan käyttää, kun vierailet sivustollamme:

MAINONTAEVÄSTEET
Mainontaevästeitä asetetaan sinun tietokoneellesi mainostajien ja mainontapalvelimien puolesta, jotta ne voivat esittää sinulle mahdollisimman kiinnostavia mainoksia. Nämä evästeet sallivat mainostajien ja mainontapalvelimien keräävän tietoa sinun vierailuistasi sivustolla ja muilla sivuilla, muokata mainoksia joita lähetetään tietylle tietokoneelle sekä jäljittävän sitä, kuinka monta kertaa ja keiden toimesta mainos on nähty. Nämä evästeet liittyvät tietokoneeseen eivätkä kerää mitään henkilökohtaista informaatiota sinusta.

ANALYTIIKKAAN LIITTYVÄT EVÄSTEET
Analytiikkaan liittyvät evästeet valvovat sitä, kuinka käyttäjät ovat tulleet sivustolle ja miten he ovat interaktiossa sivuston kanssa sekä kuinka he liikkuvat sivustolla. Nämä evästeet välittävät meille tietoa siitä mitkä toiminnot sivustolla ovat parhaita ja mitä voidaan parantaa.

MEIDÄN EVÄSTEEMME
Meidän evästeemme “ensimmäisen osapuolen evästeitä” ja ne voivat olla joko pysyviä tai väliaikaisia. Nämä ovat tarpeellisia evästeitä, joita ilman sivusto ei toimi kunnolla tai joita ilman sivusto ei voi tuottaa tiettyjä toimintoja tai ominaisuuksia. Jotkin näistä voidaan ottaa pois käytöstä selaimesi toimesta, mutta ne saattavat vaikuttaa sivuston kykyyn toimia.

HENKILÖKOHTAISTAVAT EVÄSTEET
Henkilökohtaistavia evästeitä voidaan käyttää tunnistamaan vierailijoita, jotka asioivat sivustolla usein. Käytämme näitä evästeitä tallentamaan selaushistoriaasi, vierailemiasi sivustoja sekä asetuksiasi ja preferenssejäsi joka kerta kun vierailet sivustolla.

TURVALLISUUSEVÄSTEET
Turvallisuusevästeet auttavat meitä tunnistamaan ja ehkäisemään turvallisuusriskejä. Käytämme näitä evästeitä todentamaan käyttäjiä sekä suojaamaan käyttäjädataa tahoilta jotka eivät ole oikeutettuja siihen.

SIVUSTON YLLÄPITOEVÄSTEET
Sivuston ylläpitoevästeitä käytetään ylläpitämään tunnistautumistietojasi tai sessiotasi sivustolla, jotta sinua ei kirjata ulos odottamatta ja jotta syöttämäsi tiedot pysyvät syötettynä sivulta sivulle liikkuessa. Näitä evästeitä ei voi kääntää pois yksittäisinä, mutta voit ottaa kaikki evästeet pois käytöstä selaimessasi.

KOLMANNEN OSAPUOLEN EVÄSTEET
Kolmannen osapuolen evästeitä voidaan asentaa tietokoneellesi yhtiöiden puolesta, jotka tuottavat sivustollemme tiettyjä palveluita, kun asioit sivustolla. Nämä evästeet mahdollistivat kolmansille osapuolille sen, että ne voivat kerätä ja jäljittää tiettyä informaatiota sinusta. Nämä evästeet voidaan ottaa manuaalisesti pois käytöstä selaimessasi.

Evästeiden hallinta selaimessa

Voit poistaa tallennetut evästeet tai muuttaa evästeasetuksia selaimesi asetusten kautta milloin haluat. Huomioi kuitenkin, että tällaiset toimenpiteet voivat vaikuttaa sivuston toimintaan. Lisäinformaation saamiseksi evästeiden hallinnasta, tarkasta selaimesi tai laitteesi asetukset sen osalta kuinka voit hallinnoida ja poistaa evästeitä tai vieraile seuraavissa verkko-osoitteissa:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)

Lisäksi voit kieltäytyä joistakin kolmannen osapuolen evästeistä käyttämällä seuraavaa työkalua: Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool or www.youronlinechoices.com.  

Estääksesi Google Analyticsin evästeet voit ladata ja asentaa seuraavan työkalun: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Evästeet tallennetaan maksimissaan 12 kuukauden ajaksi.

Muu jäljitysteknologia

Evästeiden lisäksi voimme käyttää jäljitteitä, pikselimerkintöjä ja muuta jäljitysteknologiaa sivustolla, jotta voimme muokata sivustoa sinulle sopivaksi ja parantaa käyttäjäkokemustasi. ”Jäljite” tai ”pikselimerkintä” on pieni objekti tai kuva, joka on sisällytetty verkkosivuun. Niitä käytetään selvittämään sitä, kuinka moni käyttäjä on vieraillut tietyillä sivustoilla sekä keräämään muuta tilastollista dataa. Ne keräävät vain rajoitettuja datakokonaisuuksia, kuten evästeiden määrää, kellonaikaa ja päivämäärää sivuston katsomisesta, sekä kuvausta sivusta, jossa ne ovat. Jäljitteistä ja pikselimerkinnöistä ei voi kieltäytyä. Voit kuitenkin rajoittaa niiden käyttöä hallinnoimalla evästeitä, jotka ovat vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Tietosuojakäytäntö

Saadaksesi tietoa siitä kuinka käytämme evästeiden ja muun jäljitysteknologian kautta keräämäämme tietoa voit tutustua tietosuojakäytäntöömme: https://www.aldcarmarket.fi/fi/tietosuojaseloste/. Tämä evästekäytäntö on osa tietosuojakäytäntömme ja sisältyy siihen. Käyttämällä sivustoamme sitoudut tähän evästekäytäntöön sekä tietosuojakäytäntöömme.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ole hyvä ota meihin yhteyttä:
Axus Finland Oy
Ohtolankatu 4
VANTAA, 01510
010 40 400
fi.dataprotection@aldautomotive.com