Tietosuojakäytäntö

Tarkoitus

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämän Tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja luovutamme henkilötietojasi, kun käytät tuotteitamme, palvelujamme ja verkkosivujamme tai olet yhteydessä ALD SA:n tai paikallisen Suomessa olevan ALD Automotive / Axus Finland Oy:n kanssa. Tämän Tietosuojakäytännön tavoitteena on myös esittää ne ehdot, jotka määrittävät sitä, miten käsittelemme ja suojaamme tällaisia tietoja.

Tämän Tietosuojakäytännön tavoitteena on myös esittää ne ehdot, jotka määrittävät sitä, miten käsittelemme ja suojaamme tällaisia tietoja.

Yleiset periaatteet

ALD Automotive ymmärtää huolenaiheesi henkilötietojen luottamuksellisuudesta. Kuvaamme alla, miten hankimme ja käytämme näitä tietoja ja millaisia oikeuksia sinulla on. Pyydämme sinua lukemaan tämän huolellisesti, jotta käsittely voi olla mahdollisimman kohtuullista, läpinäkyvää ja turvallista.

Noudatamme seuraavia keskeisiä periaatteita tietojesi käsittelyssä

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin tarpeellista sopimuksen täytäntöönpanoa varten ALD Automotiven kanssa, tai paikallisen lain mukaan sovellettavan ajanjakson ajan viimeisestä yhteydenpidostamme, tai niin kauan, kuin se on tarpeen ALD Automotiven laista johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Saatamme joutua säilyttämään henkilötietojasi oikeudenkäyntejä koskevissa tilanteissa niin kauan, kunnes kyseinen oikeustoimi saadaan päätökseen mahdolliset valitusajat mukaan lukien. Tämän jälkeen joko poistamme tiedot tai arkistoimme ne voimassa olevien lakien mukaisesti.

Tietojasi ei kuitenkaan missään tapauksessa tulla säilyttämään tunnistamisesi mahdollistavassa muodossa kauemmin, kuin on välttämätöntä sovellettavien voimassaolevien lakien mukaan tai jotta ALD voi toteuttaa ne tarkoitukset, joiden vuoksi tietoja on kerätty tai käsitelty.

Kuinka varmistamme henkilötietojesi turvallisuuden ja eheyden?

Suojaamme tietosi teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä (mukaan lukien relevantin henkilöstön koulutus ja valmennus) vahingossa tapahtuvaa tai tahallista tuhoamista vastaan sekä vahingossa tapahtuvaa kadottamista tai muuttamista, luvatonta luovuttamista tai pääsyä ja kaikenlaista muuta lainvastaista käsittelyä vastaan.

Vain sellaisilla tiimeillä ja työntekijöillä, jotka yrityksessämme tarvitsevat tietojasi, on pääsy kyseisiin tietoihin. Huolehdimme siitä, että yrityksessämme toteutetaan ylläpito- ja muita hallinnollisia oikeuksia ja käytäntöjä, ja teemme kaiken voitavamme varmistaaksemme, että työntekijämme, neuvonantajamme ja palveluntarjoajamme kohtelevat tietojasi luottamuksellisina

Miten voit kertoa henkilötietojesi käyttöä koskevista mieltymyksistäsi?

Jotta voit käyttää tässä kohdassa esitettyjä oikeuksiasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ALD Automotiven Tietosuojavastaavaan sähköpostitse ([email protected]) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Peruuttaminen. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Pääsy tietoihisi. Voit pyytää pääsyä sinua koskeviin säilyttämiimme henkilötietoihin. Jos teet tällaisen pyynnön, annamme sinulle kaikki tiedot käsittelyn tarkoituksista, käsiteltävistä henkilötietoryhmistä, vastaanottajien ryhmistä, tietojen säilytysajoista, oikeuksistasi oikaista, poistaa tai rajoittaa kyseessä

Siirrettävyys. Voit myös saada jäljennöksen kaikista säilyttämistämme sinua koskevista henkilötiedoista sellaisessa muodossa ja jäsennellysti siten, että voit käyttää oikeuttasi tietojen siirtoon toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla voi olla oikeus saada henkilötiedot siirrettyä myös suoraan meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Rajoittaminen. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista seuraavissa tapauksissa:

Oikaisu / Poistaminen. Voit myös pyytää, että oikaisemme, muutamme tai poistamme mitä tahansa tietoja, jotka ovat epätäydellisiä, vanhentuneita tai eivät pidä paikkaansa.

Voit pyytää henkilötietojesi poistamista seuraavissa tilanteissa:

Vastustaminen. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin tai profilointiin sinulle kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi. Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun etumme perusteella.

Valittaminen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. 

Voit myös antaa ohjeita siitä, miten henkilötietojasi säilytetään, poistetaan tai luovutetaan kuolemasi jälkeen. Tällaiset ohjeet voivat olla yleisluontoisia tai yksityiskohtaisia

Henkilötietojasi koskevat erityiset ehdot

Mitä toimintoja ja keitä tietojen kerääminen koskee?

Tätä Käytäntöä sovelletaan kaikkiin tietolähteisiin, joista ALD Automotive kerää ja käsittelee tietoja maailmanlaajuisesti konsernin toiminnan yhteydessä, ja joista esimerkkeinä toimivat yritysleasing, yksityisleasing, autoliikkeet, ulkopuoliset lähteet, verkkosivujemme ja mobiilisovellustemme käyttö ja kaikki offline-käsittelytoiminta.

Saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi, jos kuulut seuraaviin ryhmiin: leasingautojen kuljettajat, yksityisleasing asiakkaat, autojen ostajat, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt, kumppanit, jälleenmyyjät, mahdolliset asiakkaat, osakkeenomistajat, yritysasiakkaiden vastuuhenkilöt ja johtajat jne.

Millä perusteilla käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tai yrityksesi kanssa tekemämme sopimuksen täytäntöönpanoa varten, suostumuksesi tai ALD Automotiven oikeutetun edun perusteella. Oikeutetusta edusta perusteena henkilötietojen käsittelylle on kyse esimerkiksi silloin, kun ajoneuvokannan hallinnointipalvelujen mahdollistamiseksi on välttämätöntä viestiä ajoneuvon käyttäjän kanssa, tai kun ALD Automotivella on oikeutettu intressi varmistaa ajoneuvon omistukseen liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttyminen. ALD Automotivella voi myös olla oikeudellinen velvoite henkilötietojen käsittelylle esimerkiksi kirjanpito- ja verotuslain sekä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen vastaisen lain vaatimusten noudattamiseksi.

Kuka tietoja hallinnoi?

Suomessa ALD Automotive / Axus Finland Oy suorittaa yllä kuvattuja käsittelytoimenpiteitä. Tämä kohta koskee henkilötietojesi käsittelyä ALD Automotiven / Axus Finland Oy:n toimesta rekisterinpitäjänä.

ALD Automotiven Tietosuojavastaavaan saat otettua yhteyttä sähköpostitse ([email protected]) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

ALD Automotive / Axus Finland Oy käyttää henkilötietojasi tarjotakseen sinulle parempia palveluja.

Tämän vuoksi ALD Automotive / Axus Finland Oy voi käyttää henkilötietojasi seuraavissa tapauksissa:

Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja:

Keräämme henkilötietojasi joko suoraan sinulta (esim. jos luot jollekin verkkosivullemme käyttäjätilin tai teet ostoja tai pyydät tarjousta tai teet sopimuksen ALD Automotive / Axus Finland Oy:n kanssa) tai passiivisesti (esim. käyttämällä seurantatyökaluja kuten selainevästeitä) tai kolmansilta osapuolilta (sosiaalisen median alustoilta ja liikekumppaneiltamme).

Ajoneuvojen toiminnot

Kun sinä tai yrityksesi käyttää auton leasingpalveluitamme, saatamme kerätä tietoja ajoneuvosta (kuten ajoneuvon rekisterikilpi, VIN (ajoneuvon valmistenumero) tai ajoneuvon viimeisin tarkastus) ja kuljettajan käyttäytymisestä (kuten keskinopeus, kilometrimäärä) tarjotaksemme leasingpalveluja sopimuksen mukaisesti ja laskuttaaksemme sinua tai yritystäsi.

Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi?

Ymmärrämme, ettet halua meidän antavan henkilötietojasi suoraan kolmansille osapuolille niiden omia markkinointitarkoituksia varten ilman suostumustasi. Toisinaan joudumme kuitenkin käyttämään kumppaneita tai käsittelijöitä yllä kuvattuja tarkoituksia varten tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi palveluja sekä paremman kokemuksen. Tämän vuoksi rajoitamme tietojesi jakamisen seuraaviin tietoja tarvitseviin tahoihin:

Saatamme myös käyttää ja luovuttaa sellaisia henkilötietojasi, joita ei voida yhdistää sinuun, eli henkilötietoja sellaisessa kootussa muodossa, ettet ole tiedoista enää tunnistettavissa.

Miten henkilötietojasi siirretään?

Jotkin maat, joissa tietosi vastaanotetaan tai joista on pääsy tietoihisi, eivät välttämättä tarjoa samaa tietosuojan tasoa kuin maa, jossa olet tietosi antanut. Voit saada luettelon näistä maista ottamalla yhteyttä ALD Automotiven tietosuojavastaavaan sähköpostitse ([email protected]) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Tietojasi saatetaan siirtää, säilyttää ja käsitellä missä tahansa Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa tai alueella, missä yksi tai useampi konserniyhtiömme sijaitsee (maissa kuten Algeria, Valkovenäjä, Brasilia, Chile, Kiina, Kolumbia, Intia, Kazakstan, Meksiko, Marokko, Peru, Venäjä, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Ukraina) asiakassuhteen hallinnoimiseksi maailmanlaajuisella tasolla ja yhtenäisten auton leasingpalvelujen tarjoamiseksi maailmanlaajuisella ajoneuvokannalla.

Voimme myös siirtää henkilötietojasi palveluntarjoajille, datan palvelinpalvelujen, ylläpidon ja tuen tarjoamiseen (maissa kuten Intia) tai minkä tahansa muun sellaisen työkalun tarjoamiseen, jota käytetään asiakkaidemme tai prospektien henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojasi saatetaan siirtää maantieteellisille kumppaneillemme Argentiinaan, Australiaan, El Salvadoriin, Hondurasiin, Guatemalaan, Uusi-Seelantiin, Nicaraguaan, Etelä-Afrikkaan ja Yhdysvaltoihin tarjotaksemme sinulle maailmanlaajuisesti kattavan palvelun.

Kun siirrämme tietojasi, suojaamme ja tarjoamme riittävän suojan henkilötietojesi siirrolle näissä maissa oleville vastaanottajille siten, että solmimme Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin perustuvia tietojen siirtoa koskevia sopimuksia näiden vastaanottajien kanssa. Voit pyytää näistä suojatoimistamme jäljennöksen lähettämällä sähköpostia ALD Automotiven tietosuojavastaavalle sähköpostitse ([email protected]) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Kuinka voit tehdä valituksen meille tai valvontaviranomaiselle?

Jos sinulla on kysymyksiä, valituksia tai kommentteja tästä Tietosuojakäytännöstä tai tietojen keräämistä koskevista käytännöistämme, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti tai lähettämällä sähköpostia ALD Automotiven tietosuojavastaavalle sähköpostitse ([email protected]) tai kirjeitse (ALD Automotive, ALD Automotive, PL 194, 01511 Vantaa). Ethän lähetä arkaluonteisia tietoja käyttäessäsi sähköpostia.

Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos olet huolissasi siitä, miten ALD Automotive käsittelee henkilötietojasi.

Mitä tapahtuu, kun muutamme tätä Tietosuojakäytäntöä?

Tietosuojakäytäntömme voi muuttua aika ajoin sen mukaan, miten muutamme henkilötietojesi käsittelyä. Nämä muutokset ovat kuitenkin aina täysin lainmukaisia. Suosittelemme sinua tarkastamaan tämän sivun säännöllisin väliajoin, jotta saat viimeisimmän tiedon tietosuojakäytännöistämme. Ilmoitamme sinulle olennaisista muutoksista lain vaatimusten mukaisesti.